Metsästä asiakkaalle

<b>_DSC2987_panorama</b>
<b>_DSC3266</b>
<b>_DSC3382</b>
<b>_DSC4090</b>
<b>_DSC3482</b>
<b>_DSC4577</b>
<b>_DSC4670</b>
<b>_DSC3603</b>
<b>_DSC4702</b>
<b>_DSC3747</b>
<b>_DSC3810</b>
<b>_DSC3901</b>
<b>_DSC4384</b>

Puunhankinta 

Puunhankintamme perustuu kestävän metsänhoidon periaatteisiin. Kohiwoodille myönnetty PEFC-alkuperäsertifikaatti, jolla varmistamme kaiken tuotteisiimme käytetyn puun olevan peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Pystymme seuraamaan puun matkan metsästä tehtaalle ja asiakkaalle asti.

 

100% puusta tulee  suomalaisilta metsäyhtiöiltä ja lähialueen metsänhoitoyhdistyksiltä, joista kaikki ovat sitoutuneet sertifioidun puun toimittamiseen. Valtaosa käytettävästä puusta on viljelymetsien harvennuksista saatavaa, halkaisijaltaan pieniläpimittaista mäntyä ja kuusta. Käyttämällä harvennuspuuta pystymme omalta osaltamme auttamaan metsiä kestämään tuleville sukupolville. Metsät, joista puu hankitaan, sijaitsevat 150 kilometrin säteellä Soinista. Raaka-aineen lyhyet kuljetusmatkat säästävät sekä kustannuksia että ympäristöä.

 

 

 

 

Kestävästi tulevaisuuteen

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme luonnon monimuotoisuutta. Haluamme huolehtia siitä, että metsän tuottavuus ja uudistumiskyky säilyvät. Viisaasti hoidettuna metsä palvelee aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin lähteenä myös tulevia sukupolvia. 

 

Laadullisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä tuotanto on kunnia-asiamme. Toimintamme ydinajatus on hallittu tuotantoketju metsästä aina asiakkaalle asti.

 

Tiukat laatuvaatimukset 

Kohiwood on mukana suomalaisten metsien PEFC-sertifioinnissa ja se asettaa metsien hoidolle useita laatuvaatimuksia. Kohiwoodilla on myös päivitetyn standardin mukainen PEFC-auditoitu puun alkuperäketju-sertifikaatti nro DNVFI-PEFC-COC-000020.

Metsän uudistamisessa käytetään vain suomalaisia puulajeja, metsäluonnon monimuotoisuudelle tärkeät lähteet, puronvarret tai pienet lehtometsät säilytetään, kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä vältetään ja vapaa kulkuoikeus metsissä turvataan. 

Suomen metsien hakkuumäärä on suhteellisesti suurempi kuin missään muualla pohjoisissa olosuhteissa. Silti metsien puumäärä on kasvanut yhtäjaksoisesti jo useamman vuosikymmenen. Tähän on päästy, kun metsiä on hoidettu hyvin ja pitkäjänteisesti tiedolla ja taidolla, jolla on kysyntää myös muualla maailmassa. Samalla on turvattu myös vanhojen metsien säilyminen suojelualueilla.