Metsästä asiakkaalle

Tuotantoketjun ollessa hallinnassa, kulkevat laatu ja ekologisuus käsi kädessä.

Kestävästi tulevaisuuteen

Metsän tuottavuuden ja uudistumiskyvyn säilyttäminen on yksi keskeisimmistä arvoistamme. 

 

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme luonnon monimuotoisuutta. Haluamme huolehtia siitä, että metsän tuottavuus ja uudistumiskyky säilyvät.
Viisaasti hoidettuna metsä palvelee aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin lähteenä myös tulevia sukupolvia.

 


 

Tiukat laatuvaatimukset

Laadullisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä tuotanto on meille kunnia-asia. Toimintamme ydinajatus on hallittu tuotantoketju metsästä aina asiakkaalle asti.

Suomalaista laatua

Liiketoimintamme ydinajatus on laadukas ja kestävään tuotantoon perustuva ketju metsästä asiakkaalle asti. Tuotantomme kaikkia osa-alueita ohjaa jatkuva laadun ja kannattavuuden kehittäminen. Meille on äärimmäisen tärkeää, että pystymme takaamaan asiakkaillemme toimitusvarmuuden ja mahdollisimman hyvän laadun heidän tarpeidensa mukaisesti.

Moderni saha

Sahamme modernisoitiin täysin vuonna 2021. Vuonna 2010 muutimme strategiamme täysin ja lopetimme lähes kaiken tavallisen sahatoiminnan. Nykyään sahaamme pelkästään pikkutukkia tarkoin valituilta alueilta. Tuotamme korkealaatuisia sahatavarakomponentteja, kuten parrua ja muita pieniä kokoja. Edelleen suuri osa tuotannostamme menee omaan levytuotantoomme.